Marek Nienałtowski
Zniszczenia ratusza oleśnickiego

Przedstawiam kilka zdjęć ratusza po 1945 r., pochodzących głównie ze zbioru Adama Fedorowicza, kupionych na wrocławskich targach staroci. Trzy zdjęcia pochodzą od innych osób. Nie wiadomo kiedy je wykonano. Tylko dwa z nich jestem w stanie w przybliżeniu datować. Mam nadzieję, że czytelnicy mieszkający w Oleśnicy od 1946 r. pomogą w ocenie okresu wykonania zdjęć. Nie są również znani ich autorzy. Sądzić należy, że niektóre zdjęcia ratusza wykonali: Czerny R. (1954 r.), E. Małachowicz (1955 r.) i K. Gawinowska (1958 r.). Oboje z Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków z Wrocławia. Więcej o historii Ratusza.

Północna część ratusza została zburzona i wypalona w trakcie walk o miasto 24/25 stycznia 1945 r. (widać to na poniższym zdjęciu). Być może wtedy ogień przeniósł się na inne części ratusza. Ostatecznie budynek ratusza został spalony prawdopodobnie z nalotu niemieckiego, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną. Był on wypalony od środka, dach uległ zawaleniu.


Dodano 03.10.2014 r. To może być najstarsze powojenne zdjęcie Ratusza [1].
Na nim brakuje murów zewnętrznych najstarszej części Ratusza. Większa część ściany
frontowej jeszcze istnieje. Widać na szczycie murów dwa trójkątne naczółki.
Wówczas jeszcze istniały resztki czterech budynków przylegających do Ratusza, pokazanych niżej


Dodano 03.10.2014 r. Tak wyglądały po wojnie budynki o nr 12, 13, 14, 15. stykające się z Ratuszem.
W głębi budynek nr 11 z obecną apteką "Pod Orłem". Fot. z Izby Pamięci SP nr 2


Dodano 03.10.2014 r. Na kolejnym zdjęciu widać ratusz z dalej istniejącymi dwoma trójkątnymi naczółkami.
Zapewne widać dwa domy spośród tych o numerach 12-15


Dodano 15.12.08. Być może jest to najstarsze zdjęcie Kolumny Zwycięstwa i frontonu Ratusza.
Wskazują na to zachowane medaliony na Kolumnie Zwycięstwa.
Zdjęcie jest własnością Pawła Szczegodzińskiego

Dodano 17.05.2009. Na lewym zdjęciu widać część naczółka i brak skrajnej prawej części Ratusza (zniknął cały rząd okien). Już zostały wyrwane medaliony z Kolumny Zwycięstwa. Źródło: Ursula Maria von Bülow


Widok na spaloną południową pierzeję rynku, która przesłania częściowo budynek Ratusza.
Zdjęcie wykonano z okolic obecnego pl. Książąt śląskich


Zdjęcie z zachowaną wypaloną południową pierzeją rynku, przed jej rozebraniem.
Ten trzypiętrowy budynek przy prawym obrzeżu zdjęcia to zachowany mur domu 15-14
Na żadnym innym zdjęciu nie jest on ujęty. Właściciel zdjęcia Marek Górnicki


Zawaliły się, lub zostały zburzone kolejne części frontonu Ratusza. Zniknął prawy naczółek i z jego lewej strony cały rząd okien.
I być może w tej postaci resztki dotrwały do rozpoczęcia odbudowy Ratusza. Budynki o nr 12-15 zostały rozebrane


Widok na Ratusz, z prawej widoczny budynek, w którym znajduje się apteka "Pod Orłem".
Już usunięte resztki pierzeji południowej. Właściciel zdjęcia M. Górnicki


Zdjęcie Ratusza ze zniwelowanym kwartałem mieszkaniowym pomiędzy ul. Sejmową, ul. Zamkową i ul. 3 Maja


Zdjęcie Ratusza z okolic obecnej ul. Matejki.
Widoczna zachowana ściana I i II piętra, najstarszej części Ratusza, na której znajdują się płaskorzeźby herbowe


Zdjęcie Ratusza z ul. Rycerskiej z ok. 1947 r. Widoczne okna obecnego banku.
Właścicielką zdjęcia jest Maria Rutkowska


Odbudowa ratusza z lat 1960-1964 r. Data wykonania zdjęcia ok. 1962 r.
Wcześniej odbudowano spalony w styczniu 1945 r. kwartał przyrynkowy.
Widać, że jeszcze nie wybudowano budynku obok apteki "Pod Orłem". Również nie widać pawilonu handlowego.
Fragment zdjęcia stanowiącego własność rodziny Stanisława Kokota


Odbudowany Ratusz. Zdjęcie z 1964 r.


Dodano 15.12.08. Zdjęcie budynku apteki Pod Orłem" ze zbioru A.F., gdyż koresponduje z następnym zdjęciem


Dodano 15.12.08. Zdjęcie przysłane przez Mieczysława Rudowicza z Jeleniej Góry, a będące własnością Michała Semana z Oleśnicy.
Pan Mieczysław zwraca uwagę, że ściana frontowa sąsiedniego domu obok apteki była zachowana aż do dachu.
Natomiast na innych zdjęciach istnieje tylko ściana do wysokości I piętra.
Pan Mieczysław pisze dalej "Nasuwa się więc wniosek, że w wyniku wojny, kamienica ta była lepiej zachowana.
Wyburzenie jej, musiało nastąpić znacznie później."

Literatura
1. Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki oleśnickie. Zapiski Oleśnickie nr 1(2) 1995


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI