Marek Nienałtowski
Katalog z wystawy poświęconej Marii Kunic (Cunitia)
07-08-2012 r.

Pan Klaus Liwowsky, historyk i heraldyk z Niemiec przysłał mi (Serdecznie dziękuję !) katalog z wystawy poświęconej wybitnej astronomce Marii Kunic, udostępniony publiczności w październiku-grudniu 2008 roku w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Wystawa ta odbywa się z okazji ogłoszonego w Świdnicy Roku Marii Kunic. Pan Klaus Liwowsky jako autor opracowania Einige Neuigkeiten über die Familie der Schlesierin Maria Cunitz / von Klaus Liwowsky. 3., durchges. u. verm. Aufl. - Koblenz : Liwowsky. - 2010. - IV, 105 S. (dostępnego w bibliotece UWr) jest w tym katalogu wspomniany we wstępie i stąd zapewne dostępność katalogu, którego nie mogłem dostać normalną drogą.

O Marii Kunic piszę na stronie, jednak informacje zawarte w katalogu pokazują, że wcześniejsza wiedza o astronomce była niedostateczna. Obecnie dzięki katalogowi ona ulega rozszerzeniu, co należy zawdzięczać autorom tekstów - Ingrid Guentherodt, Pawłowi Presiowi, Karolinie Targoś oraz Radosławowi Skowronowi, który opracował scenariusz wystawy, wstęp, projekt i układ katalogu.

Katalog jest pięknie wydany. Na okładce (z lewej) widać portal z budynku "Pod Złotym Chłopakiem" Rynek 8, w Świdnicy, w którym mieszkali Ojciec i Matka Marii oraz jej rodzeństwo. W 1993 r. umieszczono na fasadzie budynku tablicę pamiątkową, która informuje po polsku, łacinie i niemiecku, że tym domu na początku XVII mieszkała Maria Kunic, Cunitz, Cunitia.

Każdy z zainteresowaniem będzie oglądał miedzioryty z postaciami M. Kopernika, Tycho de Brahe, J. Keplera, Galileusza, J. Hewliusza, instrumenty astronomiczne: cyrkle, kwadranty, lunety, zegary słoneczne i globusy nieba. Zdjęcia ich są bardzo dobrej jakości. Większość pokazanych zdjęć instrumentów można znaleźć w encyklopediach, dlatego pokazuję tylko zwykły kątomierz (z kolekcji Stanisława Dzbańskiego), który wykonał ktoś w Świdnicy w okresie życia astronomki.

Szczególnie duże znaczenie dla osób interesujących się historią życia Marii ma korespondencja prowadzona z Heveliuszem (zachowały się 22 listy). Z nich pokazuję tylko dwa listy pisane przez Marię Kunic do Heweliusza, i Heweliusza do Marii (tytułował Marię - Najszlachetniejsza i Najuczeńsza Pani Cunitio). W katalogu zamieszczono również list jej drugiego męża - Eliasa Leonibusa do Heweliusza oraz ich "małżeński" list do astronoma gdańskiego. Ciekawy dla historyków astronomii może być zamieszczony list Ismaela Boulliau do Marii Cunitii i Eliasa Leonibusa. Na liście Marii do Heweliusza widoczny jest jej podpis, niżej pokazany. Zawsze używała w korespondencji nazwiska w postaci Cunitia.

Dla nas oleśniczan, najbardziej interesujące mogą być związki Marii z Oleśnicą. Niestety informacja o nich nie wykracza poza znane fakty. Podano, że swoją rozprawę Urania Propitia wydrukowała w Oleśnicy, umieszczono również znany widok miasta F. B. Wernera. Nowością jest jedynie opis rozprawy zawarty na stronach 47-64. Można mieć nadzieję, że z czasem znajdzie się więcej informacji o jej pobycie w Oleśnicy i podróżach w trakcie przygotowania książki do druku i jej tłoczenia. Także ciekawy może być 12-letni okres przebywania jej, wraz z mężem, na terenie Polski. Również nie wyjaśniono, dlaczego przyjęto miejsce urodzenia Marii Kunic w Świdnicy, skoro jej ojciec był jeszcze w 1614 r. wymieniany jako lekarz w Wołowie. Przez ostatnie miesiące trwała dyskusja w niemieckim wydaniu wikipedii na temat miejsca i daty urodzenia. Jeszcze miesiąc temu podawano miejsce urodzenia Wołów 1604 r, obecnie zmieniono na Wołów 1610 r. W omawianym katalogu podają, że urodziła się w Świdnicy 1610 r. Czy historycy dojdą do wspólnego zdania, co do miejsca i może daty urodzenia Marii Kunic?

Obecnie pamięć o Marii Kunic jest czczona w Świdnicy i Byczynie (szkoła jej imienia, nazwy ulic, tablice, rzeźba na ławce) - natomiast w Oleśnicy, gdzie wydano podstawowe dzieło jej życia pozostaje nieznana i nie wykorzystywana w promocji miasta.

Astronom Maria Kunic (Cunitia) 1610-1664. Życie i dzieło. 142 strony. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 2008 r.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI