Park Kuracyjny w Oleśnicy

 

Park widoczny z prawej, jest pokazywany na planie Oleśnicy z 1882, 1899 i 1911. Nie jest już widoczny na planie z 1928 i prawdopodobnie wówczas już nie istniał, gdyż na jego terenie wybudowano dwa budynki (może fabryczne?). Na planie z 1939 r. teren jest podzielony na 5 działek i wzdłuż niego wykonano rów melioracyjny.

Pod względem wielkości był trzecim parkiem Oleśnicy, po Fasanerie (bażanciarni - obecnie bez nazwy - zwanym Parkiem przy ul. Wały Jagiellońskie) i Parkiem Zamkowym.

Park leżał na terenie, będącego własnością Gustawa Klemma - właściciela Fabryki Obuwia i może powstał wraz z fabryką (1874 r.). Przylegał z lewej do muru obronnego, z prawej do terenu zwanego Hinterhauser, potem była to nazwa ulicy - obecnie (w przybliżeniu) J. Sinapiusa. Od dołu park przylegał do terenu dzisiejszego placu zabaw przy ul. J. Sinapiusa, a od góry do terenu obecnego Hotelu Perła.

Budynek na nim leżący, oznaczony jako 2, był łaźnią. Zapewne ogólnodostępną, ale może i fabryczną, gdyż na końcu tej ulicy znajdowały się dwa budynki Fabryki Obuwia G. Klemma.

Łaźnia zapewne miała własną studnię, a ok. 1899 r. doprowadzono do niej wodę (widoczna niebieska linia, ze studzienką na wysokości budynku). Nie spotkałem się z żadną widokówką, pokazującą ten Badeanstalt i Curgarten. Budynek ten jeszcze pokazywano na planie z 1939 i 1948 r.

Nazwa Curgarten jest zagadkowa, gdyż występuje przy nazwach parków zdrojowych w miejscowościach kuracyjnych. Być może, że rodzina Klemmów miała w stosunku do tego parku większe plany. Ale zakup terenów i rozwój fabryki przy obecnej ul. J. Kilińskiego, mógł odwrócić uwagę od tej działalności.

W granicach muru obronnego przylegającego do parku znajdowała się imitacja wieży obronnej.
Wybudowano ją w celach dekoracyjnych (?) ok. 1850 r., Nie zaznaczono na żadnej mapie miejsca rozmieszczenia tej wieży, dlatego nie wiadomo w którym dokładnie miejscu była usytuowana. Również nie wiadomo, kiedy ją rozebrano. Już w 1930 r. była zaniedbana (zerwana papa z dachu).


 

Zbieżne:
Fabryka Obuwia Gustawa Klemma
Park Zamkowy
Park Karola II Podiebrada
Park Ludowy
Gaj królowej Luizy
Gaj cesarzowej Augusty

 

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnice Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gosci Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania ksiażki o zamku oleśnickim