Sgraffito z zewnętrznej ściany skrzydła wschodniego

Sgraffito powstało pomiędzy 1586-1600 r., czyli za czasów Karola II i znajduje się na zewnętrznej ścianie skrzydła wschodniego. Być może, że powstało bezpośrednio po wykonaniu skrzydła.


Miejsce rozmieszczenia sgraffito. Z lewej postać klucznika, z prawej "pojedynek" i herby.
Widoczne wyjście zostało wykonane na początku XVIII w. (czasy Wirtembergów) i służyło zejściu do ogrodów zamkowych

Nad prawym sgraffito znajdował się napis fundacyjny:

"Im Jahre 1585 Montag nach Quasimodogeniti bei Regierung Kaysers Rudolphs des II hat der erleuchte hochgebohrene Fürst und Herr, Herr Carl Hertzog zu Münsterberg in Schlesien, zu Oels, Graf zu Glatz, Herr auf Constadt und Podiebrad, diesen Bau angefangen und 1586 durch Verleihung Göttlicher Gnade ohne allen Schaden glücklisch vollendet"

"W pierwszy poniedziałek po niedzieli Milosierdzia roku pańskiego 1585, za czasóww rządów Cesarza Rudolfa II, oświecony pan, pan Karol książę ziębicki na Śląsku, oleśnicki, hrabia kłodzki, pan na Kunstacie (Kunštát) i Podiebradach rozpoczął budowę, a w roku 1586 dzięki Łasce Bożej bez żadnych przeszkód szczęśliwie zakończył". Tłumaczenie Natalia Piechówka.

Karol II jeszcze nie podaje w tytule "pan na Jevisowicach", które uzyskał w 1600 r., dlatego można sądzić, że ten napis mógł być wykonany przed wskazaną datą. Napis znajdował się bezpośrednio pomiędzy oknami jego komnat rozmieszczonych na I piętrze. Z tego okna zapewne przemawiał do zgromadzonych mieszkańców pod tym skrzydłem zamku. Nie wiadomo czy ten napis zachował się pod warstwą tynku.


Sgraffito z prawej strony wejścia

W sgraffito wbito uchwyty instalacji odgromowej. Sądząc po analizie haków, rozmieszczonych w innych miejscach - instalacja ta powstała w trakcie remontu zamku w 1891-1905 r. Można sądzić, że to sgrafito przypominające o książętach z Podiebradu - budowniczych zamku, nie cieszyło się sympatią Hohenzollernów.


Pojedynek Rzymianina i Albańczyka.


Herb Podiebradów ziębicko-oleśnickich - Karola II (z lewej) i książąt Brzeskich - żony Karola II

Zapewne napis F. S. F. IL. to inicjały artysty, który być może pracował dla Podiebradów w trakcie budowy zamku, a nawet i dłużej (może stworzył w 1594 r. m.in. piękne ilustracje herbów?).

 


Postać klucznika z lewej strony wejścia

"Ucięcie nogi" klucznika spowodowane zostało późniejszym wybudowaniem klatki schodowej, której okno weszło w pole sgraffito. Jeszcze w 1707 r. tej klatki schodowej nie było, gdyż komunikacja między piętrami odbywała się wówczas poprzez wąskie "obronne" schody wybite w grubości murów zamkowych.

Renowacja sgraffito odbyła się w 1891 r. Po ponad 100 latach wymagana jest kolejna renowacja, bowiem widoczne są znaczne uszkodzenia tynku.

Dodano 30.08.2011 r.
Powyższe zdjęcia wykonałem w 2008 r. Obecnie zabytek ten jest w gorszym stanie. Istnieje zagrożenie całkowitego odpadniecia sgraffito, co jest równoznaczne ze zniszczeniem cennego zabytku. Radny W. Piechówka w tej sprawie zgłaszał interpelację Pisano o tym na witrynie mojaolesnica.pl. Jak poinformował radny - na dobrej drodze jest pozyskanie pieniędzy (UM Oleśnica i OHP) na jego odnowienie i zabezpieczenie opaską przed odpadnięciem.

Literatura
Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg. Bezirks Breslau. Lutsch H. Breslau. Wilh. Korn 1889

Sprawozadanie z odnowy sgraffit z 2012 r.

Sprawozdanie 1
Sprawozdanie 2
sprawozdanie 3

Zakończenie renowacji


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI