Ratowanie sgraffito ze skrzydła wschodniego zamku oleśnickiego
07.08.2012 r.

Pojawienie się rusztowania przy zewnętrznym murze skrzydła wschodniego zamku oleśnickiego, oznacza rozpoczęcie prac przy ratowaniu sgraffito. Prace wykonuje konserwator dzieł sztuki Wiesław Piechówka przy współpracy z Tomaszem Junikiem, również konserwatorem dzieł sztuki.

Prace konserwatorskie finansowane są przez OHP
w osobie dyrektor Jowity Tomaszewskiej, która docenia rolę zamku jako wspaniałego zabytku i w miarę swoich skromnych możliwości zdobyła pieniądze na ratowanie sgraffito. Oleśnicki samorząd wspólfinansuje 50% kosztów tych prac.


Wiesław Piechówka pokazuje jedną ze sond schodkowych, które należało wykonać w kilku punktach murów zamkowych przed przystąpieniem do prac. Wykonujac sondę dociera się do różnych warstw powstałych podczas budowy zamku i potem w trakcie kolejnych remontów. Daje to szerokie możliwości wnioskowania co do stosowanej wcześniej technologii oraz kolorów ścian. Ma to wpływ na prace przy ratowaniu sgraffito


Jedna z wielu wykonanych sond schodkowych


Strzałka lewa pokazuje miejsce wykonywania obecnych prac przy sgraffito, przedstawiającego Klucznika.
Strzałka prawa - miejsce wykonywania drugiego etapu prac, trudniejszego i bardziej pracochłonnego


Klucznik - symbol otwarcia lub zamknięcia czegoś - może symbol zakończenia budowy skrzydła wschodniego w 1586 roku
lub obu skrzydeł (także południowego) w 1608 roku.
Może o tym też świadczyć obecność pucharu, który przy takich okazjach wznoszono.
Widoczne "wejście " okna w sgraffito to wynik przebudowy skrzydła już za czasów Wirtembergów

Pojawiają się pierwsze odkrycia.
W literaturze napisano, że na sgraffito skrzydła wschodniego znajdowało się kilka inskrypcji. Nie podawano dokładnie miejsca ich rozmieszczenia. Jedno z nich pojawiło się na samym początku prac. Ma postać AVF AVF IR BRIDER - podobno jest to tekst w śląskim dialekcie.


Po zeskrobaniu warstwy pojawił się napis AVF AVF. Z lewej także widoczna
sonda schodkowa. Ma m.in. sprawdzić, czy napis zaczynał się wcześniej


Potem odkryto IR


Można mieć nadzieję, że jeszcze nie całkiem widoczny ostatni człon napisu to BRIDER.
Może odczytanie tego napisu pozwoli wyjaśnić symbolikę Klucznika


Tomasz Junik, schodzący z rusztowania, jest zadowolony z dzisiejszego wyniku prac

Więcej niespodzianek (odkryć inskrypcji), istotnych dla historii zamku, pojawi się zapewne w drugim etapie prac. Jak się okazało napis "BRIDER" istnieje już tylko w literaturze. Na sgraffito jest on zupełnie nieczytelny. Także wykonano sondę na przedłużeniu klucza, bowiem w literaturze podawano, że wcześniej był to rysunek wyciora armatniego. Wg opinii W. Piechówki, po analizie sondy, nie widać śladu po wcześniejszym przedłużeniu rysunku. Jeśli był wycior - powinien być również rysunek armaty. Może kiedyś podczas kolejnego dużego remontu zamku - pojawią się na tej fasadzie ślady innych rysunków w postaci sgraffito.

Ciąg dalszy


Literatura
Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg. Bezirks Breslau. Lutsch H. Breslau. Wilh. Korn 1889

Zbieżne:
Sgraffito skrzydła wschodniego

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim