Marek Nienałtowski
Błędy w herbie miasta i sposobie przedstawienia
21.02.2005 r.

W 1992 r. a więc zaledwie w 3 lata od daty przyjęcia herbu już rozpoczęto jego przerysowywanie. Inna wersja herbu miasta (niż przyjęta) ukazała się w wydawnictwie "Oficjalny Informator miejski" z 1992 r. Nie podano dlaczego i na jakiej podstawie uległa zmianie oficjalna wersja. Podobny herb ale nieco inaczej narysowany (bardziej dokładny rysunek) stał się logo "Fundacji Oleśnica". Te postacie herbu w późniejszym okresie przestały być używane. Kiedy rozpoczęto wydawanie różnych druków miejskich okazało się, że "oficjalny" herb posiada wady, które bardzo utrudniały jego drukowanie. Dlatego rozpoczęto "poprawianie" herbu wprowadzając przy tym dużo nowych i istotnych błędów. Szczególne błędy wprowadziły osoby, które nie znając herbu - dokonały jego wektoryzacji. W trakcie tego "zagubiono" niektóre jego elementy (najczęściej krzyż), kolory i szereg kresek zmieniających kształt elementów herbu. I takie herby pojawiły się po 2000 r. w wydawnictwach oleśnickich.

Szczególny przykład błędów pojawił się w wydawnictwie "Oleśnica. Miejski Informator Gospodarczy 2000". W nim umieszczono herb przedstawiony powyżej. Niemieccy burmistrzowie i rajcy przez wieki starali się minimalizować wielkość krzyża jako oznaki (wraz z sierpem księżycowym) piastowskiego pochodzenia herbu - polskim władzom miasta to się udało (niestety!) zrobić w nadmiarze - całkowicie wyrzucili krzyż z herbu. Przykład - zadowolony burmistrz na tle błędnego herbu

Później pojawił się herb w postaci karykaturalnej na plakacie z okazji Dni Europy z września 2003 r. (obok pięknych "normalnych" herbów Warendorfu i Chrudimia). Plakat ten był szeroko propagowany przez okres dwóch tygodni.

W marcu 2004 r. pojawiło się oficjalne wydawnictwo miejskie, gdzie herb ma często stosowaną w Oleśnicy postać "czerwonej plamy" (minimalne wymiary, bez widoczności szczegółów - po co go więc umieszczać?) a na następnej stronie - postać jakiegoś "mazaja" (zdjęcia "internetowe" niżej prezentowane tylko nieco pogarszają rzeczywisty obraz).

11 maja 2004 r. na dwóch rodzajach plakatów z okazji Dni Oleśnicy herby są znowu przedstawione z błędami. Na jednym pojawia się ponownie opisywany wcześniej herb w postaci karykaturalnej (poniższa lewa ilustracja) - m.in.: brak krzyża wraz z sierpem księżycowym, brak obwódek w postaci czarnego koloru, Na drugim plakacie pojawia się herb z niewielkim błędem. Wykonawca plakatu nie wiedząc, co w herbie Oleśnicy jest jedynie białym tłem (do "wycięcia"), a co kolorem labrów - w niektórych miejscach wyciął tło, a w wielu innych pozostawił je - czyli popełnił błąd w przedstawieniu herbu (poniższa prawa ilustracja).

Co dziwne - takie błędy zdarzają się zawsze wykonawcom (drukarzom) spoza Oleśnicy. Żaden oleśnicki drukarz nie zrobiłby nic podobnego.

Przy końcu maja 2004 r. w sali ślubów Ratusza w ramach spotkania Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy przeprowadziłem odczyt na temat symboliki miejskiej (herby, flagi, sztandar, hymn, logo, pieczęć uroczysta i insygnia władz). Na odczycie byli obecni także Burmistrz, członkowie władz miasta i Rady Miejskiej. Mówiłem wówczas o ww. błędach i dlatego sądziłem, że już więcej o nich nie będę musiał pisać, że nic takiego ponownie się nie zdarzy. Nawet przewodniczący Komisji Kultury RM obiecywał spotkanie z tej okazji, aby rozwiązać problem błędnego przedstawienia herbów. Niestety zapomniał ...

9-10 września 2004 r. na plakacie z okazji zjazdu pszczelarzy herb Oleśnicy był ponownie przedstawiony z błędem (a flaga Oleśnicy ponownie była błędnie zawieszona).

1 listopad 2004 r. Na wystawie z okazji święta jednej ze szkół oleśnickich pokazano zdjęcie jej sztandaru. Z jednej strony patron szkoły (..........) a z drugiej m. in. herb Oleśnicy z błędem (bez krzyża!). Można mieć nadzieję, że to tylko niedoskonałość fotografii. Ale znając realia....

10.11. 2004 r. pojawił się kalendarz dotowany przez UM z okazji "750-lecia Oleśnicy" - ponownie herb miasta został przedstawiony z błędami.

3.12. 2004 r. ukazuje się w "Oleśniczaninie" całostronicowe ogłoszenie UM m.in. poświęcone obchodom 750 lecia lokacji Oleśnicy. Na ogłoszeniu zamieszczono herb miasta z błędami (m. in. brak krzyża na herbie, błędny rysunek korony i hełmu). Dziwię się redakcji "Oleśniczanina", że nie zareagowała i nie zamieniła błędnego herbu na prawidłowy.

Błędny herb przed wejściem do UM. Czy taką sytuację można sobie wyobrazić w innym mieście ?
Z zaskoczeniem zobaczyłem w styczniu 2005 r., że przed wejściem do Urzędu Miejskiego widnieje najbardziej obrzydliwa wersja herbu, którą wykonał ktoś nie mający całkowicie pojęcia o wektoryzacji i o herbie.


Kliknij aby powiększyć

Poniżej pokazałem wycinek z tego herbu i dla porównania taki sam wycinek z oficjalnego herbu zatwierdzonego w 1989 r.)

Jest to rysunek herbu całkowicie go dyskwalifikujący - nawet gdyby był tam krzyż. Ale go nie ma. Ponadto zdeformowano koronę, hełm i labry. Elementy labrów poniżej korony, które miały być czerwone - są białe. Elementy korony które miały być białe - są żółte. Po raz pierwszy pojawiły się jakieś białe plamy we wrotach wieży, które sugerują ich otwarcie (otwarcie i zamknięcie bramy na rysunku herbu ma określone znaczenie). Jest to najbardziej obrzydliwy herb Oleśnicy. Został on rozkolportowany i jest zapewne używany (pojawił się na wystawie w oknie kawiarni "Iwona" zorganizowanej przez jedną z okolicznych szkół podstawowych). Po mojej interwencji u radnego Pana Grzegorza Świtonia dostałem odpowiedź, że sprawa zostanie załatwiona. W ciągu kilku dni zdjęto psudoherb i po następnych kilku powieszono oficjalny, tj. ten przyjęty w 1989 r.

Błędny herb na stronie internetowej miasta
Niestety, taki sam herb w mniejszych wymiarach i rozmazany (po co takie herby są kolportowane?) był umieszczony na oficjalnej stronie UM Oleśnicy w dziale BIP. I ten herb po interwencjach internauty zdjęto dopiero dzień przed uroczystościami 750 rocznicy nadania praw miejskich tj. 21.O2.2005 r.

Błędny herb na słupach ogłoszeniowych
Herb ten pojawił się także na szczytach nowych słupów ogłoszeniowych [1], [2] np. przy Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej, Intermache, ZOZ na ul Ludwikowskiej itd.

Błędny herb na miejskich papierach firmowych
Najdziwniejsze jest to, że ten herb w dalszym ciągu (czerwiec 2005 - Dni Oleśnicy) jest używany na papierze firmowym UM. Jest to ten sam błędny herb, który wisiał przed bramą UM. Tj. bez krzyża, zdeformowany i ze zmianami kolorów.


Kliknij na herbie aby powiększyć

Błędny herb na drogowskazach
Herb ten też znalazł się na drogowskazach w jeszcze bardziej wynaturzonej postaci - chyba jako parodia herbu? Po co na drogowskazach umieszczono herb duży (uroczysty) ? Wszak jak sama nazwa wskazuje - używa się go w uroczystych i ważnych okazjach.

Trudno się dziwić, że nawet w Bazylice mniejszej, w której herby są zawsze szanowane - nie udało się wykonać prawidłowego herbu ze złego wzoru.

Przed wejściem do Ratusza wisi herb Oleśnicy z innym błędem
Sądziłem, że po zmianie postaci herbu wiszącego przed wejściem do UM (w postaci najbardziej obrzydliwej) - pojawi się tam już bezbłędny herb i nie sprawdziłem tego. Niestety, wczoraj (8 lipca 2005) zobaczyłem, że wisi tam herb, któremu w trakcie drukowania zmieniono kolory. Jest to tzw. szkolny błąd heraldyczny. Inne kolory labrów niż tarczy. Widać to lepiej na wiszącym oryginale.

Błędny herb Oleśnicy w Chicago
Na etykietach butelek z napojem firmy Konrad znajduje się napis, że jest ona także sprzedawana w Chicago (gratulacje dla firmy). Czyli błędny herb Oleśnicy znajdujący się na etykietach butelek (pokazany poniżej) został też wyeksportowany do USA. I tam także będzie świadczył o nieznajomości herbu Oleśnicy przez władze miasta.

Analogiczna postać herbu znajduje się w oleśnickim dokumencie z 2002 r. Opis ważniejszych błędów (w szczególności brak krzyża !!!) został zilustrowany na górze tej odsłony. Czy przez 3-4 lata nie można było poprawić tej postaci herbu? Czy inni przedsiębiorcy, chcący umieścić herb miasta na swoim produkcie otrzymują (skąd ?) ten sam błędny herb?

Dlaczego na stronie www UM nie umieszczono prawidłowego herbu miasta (o jakości odpowiedniej dla potrzeb wydawniczych), który mógłby pobierać (kopiować) każdy, kto ma zgodę na jego użycie. Przecież jest to 10 minut pracy dla informatyka. Wówczas nie byłoby problemu z etykietą butelki ani innymi stałymi błędami w druku herbów. Wszyscy musieliby używać jednej bezbłędnej postaci herbu i nie byłoby problemu.Tak jest w wielu polskich miastach.

Nowy herb w sali obrad UM

Nowy papier firmowy UM - jak zwykle z błędnym herbem Oleśnicy
Pojawił się nowy papier firmowy i podobno jakieś nowe zasady umieszczania herbów w dokumentach. Jakie to są zasady - trudno je poznać, bowiem dokumenty to opisujące nie trafiają do biblioteki i nie są ogólnie dostępne. Poniżej pokazano górną część nowego papieru. Jest on bardziej fachowy niż dotychczas używany.

Natomiast herb na nim umieszczony jest jak zwykle błędny - nie ma krzyża. Ponadto widoczny jest w nim błąd drukowania - rozejście kolorów. Dlaczego na zwykłych papierach firmowych, drogowskazach, niektórych słupach ogłoszeniowych umieszcza się uroczysty herb miasta, a na mównicy dla VIP-ów w nowej sali MOKiS znajduje się mały herb miasta? Czy to wynika z nowych zasad używania herbów miasta?

Opinia Polskiego Towarzystwa Herladycznego
"Polskie Towarzystwo Heraldyczne stoi na stanowisku nie wprowadzania bez szczególnie uzasadnionych powodów zmian w kształcie herbu. Herb jest wytworem historii, jest więc zarówno faktem historycznym, zabytkiem kultury społecznej i prawnej, i jako taki musi podlegać ochronie i opiece, podobnie jak inne dobra kultury narodowej. Nieuzasadniona interwencja w jego kształt jest naruszeniem formy i treści tego zabytku, przez co staje się on już czymś innym."

Jak Urząd Marszałkowski częściowo zabezpieczył herb przed jego niedopuszczalnym użyciem (dodano 10.01.2010)
Aby nie dpuścić do niedpuszczalnego użycia herbu wykonano najprostszą planszę, na której pokazano 4 warianty najbardziej niepoprawnego uzycia herbu. Pokazano je na http://www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Niedopuszczalne_uzycie_herbu.pdf

 

Czy zobaczymy w Oleśnicy bezbłędny herb miasta?
Od 3 lat walczę o to bez skutku.

22 lutego 2005 r. kończą sie obchody 750. lecia lokacji Oleśnicy. Świętowano je z błędnymi herbami, błędnie zawieszoną flagą i bzdurami o historii miasta na oficjalnej stronie UM.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI