Ratowanie sgraffito (III) ze skrzydła wschodniego zamku oleśnickiego

W dalszym ciągu Wiesław Piechówka (przy nieobecności Tomasza Junika, konserwującego ołtarz w jednym z kościołów na Ukrainie) pracuje na rusztowaniach przy sgraffito.

Podczas kontynuacji prac przy sgraffito okazało się, że napis fundacyjny znajdujący się nad herbami został skuty w trakcie dużego remontu zamku w 1891-1905 r. Wynika to z sond schodkowych wykonanych w miejscu prawdopodobnego istnienia napisu oraz miejscowego odpadnięcia tynku. W. Piechówka dziwi się, że napisy niemieckie, chociaż dotyczące cesarza niemieckiego i Podiebradów, zostały skute przez niemieckich konserwatorów zabytków. Być może, że te napisy odpadły przed 1891 r. i w trakcie remontu ich nie odtworzono.


Widoczne miejsca sond schodkowych i miejsca odpadnięcia tynku

Dlatego W. Piechówka przystąpił do otwarzania odpadniętego tynku i zabezpieczenia istniejącego przed odpadnięciem.

Wprowadzanie nowego tynku w miejsce niewielkich ubytków.
Żmudna wielodniowa praca
Podklejanie miejsc, gdzie tynk nie przylegał do podłoża

Należy zaznaczyć, że próbki odpadającego tynku były wysłany do instytucji naukowych, gdzie ustalono jego skład. Teraz jest nakładany tynk o analogicznym składzie, ale o lepszych właściwościach.

W. Piechówka zakończył też odkrywanie napisu w dolnej części sgraffito. Przypomnę, że początkowo odkryto ślady napisu pokazane na poniższym zdjęciu


Tak wygląda sonadażowe usunięcie warstwy wierzchniej w poszukiwaniu dolnego napisu

Następnie nastąpiło usuwanie tynku z całego napisu.

Usuwanie tynku z powierzchni napisu przy pomocy młoteczka
I ostatnie uderzenie


Następnie przy pomocy pędzelka i dłutka czyszczono resztki tynku
i wtedy zaczęły się pojawiać ślady dalszych liter

Z literatury i z analizy zarysu liter można sądzić, że potwierdza się to, co wcześniej napisano, że był w tym miejscu napis Kampff der Romer und Albaner


K a  m  p  f  f    d  e  r    R  ö  m  e  r    u  n  d    A l  b  a  n  e  r
- taki napis znajdował się w pokazanym miejscu

Niestety, zdaniem W. Piechówki - napis ten został w latach 1891-1905 skuty.

Powstaje problem czy odtworzyć napisy, które zostały usunięte poprzednio. Wymaga to znacznego nakładu pracy i zapewne nie uzyska się analogicznego doboru kroju pisma, odpowiadajcemu ówczesnemu (brak ilustracji pokazującej sgraffito przed 1891 r.). Dlatego W. Piechówka po uzyskaniu różnych opinii, przychyla się do odtworzenia tego, co było wykonane w okresie 1891-1905. Jednocześnie poniżej sgraffito zostanie umieszczona tablica informacyjna, w której znajdzie się historia i opis sgraffito oraz oryginalny tekst istniejący na sgraffito przed 1891 r. wraz z polskim tłumaczeniem.

Dodano 4.09.2012 r.
W związku z tym, że napis fundacyjny została skuty i zatynkowany - obecnie skuto położony tynk, gdyż łatwiej nałożyć nowy niż naprawiać stary.


Skuty tynk w miejscu spodziewanego istnienia napisu fundacyjnego


Po skuciu tynku W. Piechówka zauważył ślady trój-podziału miejsca, które zajmował napis.
To może świadczyć, że napis znajdował się w trzech kolumnach

Po umyciu z wszystkich zabrudzeń powierzchni sgraffito gąbkami nasączonymi wodą oczyszczoną , odmineralizowaną, przystąpiono do impregnacji oryginalnych tynków (fachowo - narzutów wapienno-piaskowych) żywicą syntetyczną Paraloid B 72 sprowadzoną z USA. Żywicę syntetyczną rozcieńczono w toluenie (organiczny rozpuszczalnik o niskim napięciu powierzchniowym) o stężeniu ok. 5%. Do tego roztworu dodano odczynnika grzybobójczego ossolanu sodu ok 0,3%. Ta żywica uszczelnia popękany tynk.


Tomasz Junik nanosi warstwę opisanego wyżej impregnatu na stare tynki

Dodano 5.09.2012


Zatynkowano miejsce napisu skutego w 1891-1905 r.


W. Piechówka i T. Junik tynkują wzystkie otwory technologiczne (sondy) oraz pokazane wcześniej ubytki

Tynkowanie ubytku w rysunku przyłbicy, części hełmu i labrów
Otwór zatynkowany, potem w tym miejsu zostanie wyryty brakujący rysunek

Dodano 6.08.2012 r.
Trwają prace wykończeniowe w górnej części sgraffito z herbem

 
Trwa malowanie miejsc wcześniej zatynkowanych
Odtworzono przyłbicę hełmu
i labry herbu, zatem pomalowano

I już obecnie herb żony Karola II nie ma ubytków. Trwa dobór farb, aby cały herb miał jednolita barwę po ich wyschnięciu.
 

Sgraffito ze skrzydła wschodniego
Sprawozdanie 1
Sprawozdanie 2

 

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy
Inne zabytki Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Pomniki Wojsko w Oleśnicy NumizmatyWalki w 1945 r.
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki