Nowości, zdarzenia, ogłoszenia... z 2017 r.

 

 
Nowości, komunikaty, zdarzenia z 2017 r.
   
01.03.17 Po wielu miesiącach oczekiwań, na stronie: http://www.polskazdrona.pl/zaproponuj_miejsce.html
zrealizowano w końcu krótki filmik z drona przedstawiający Zamek w Oleśnicy z lotu ptaka. Imponująca jest końcowa ilość zdobytych punktów pozostawiająca daleko w tyle innych pretendentów na tej honorowej liście najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce godnych sfilmowania.
Pozdrawiam
Jerzy Makowski z Bielska-B.
   
07.01.17 Polecam wykład znanego historyka Zdzisława Nowakowskiego, zajmującego się głęboko m.in. historią powiatu oleśnickiego. Temat wykładu "Geneza nazw miast i wsi w powiecie oleśnickim". Środa, 11 stycznia, godzina 17:15 w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.    
08.01.17 Dodałem kolejną aktualizację historii fotografów oleśnickich  
+
10.01.17 21 stycznia na oleśnickim podzamczu odbędzie się widowisko historyczne pod nazwą "Zdobycie Oels 1945". Zapewne kilka dni później będzie możliwość spotkania się na odczycie z największym znawcą walk o Oels.    
15.01.17 Odnalazł się puchar z kościoła w Dobrej
+
 
19.01.17 25 stycznia z okazji kolejnej rocznicy zdobycia Oleśnicy przez Armię Czerwoną odbędzie się w sali konferencyjnej BiFk na ul M. Reja 10 o godz. 18.00 wykład Marka Włodarczyka Walki o Oleśnicę 23-25 stycznia 1945 r. M. Włodarczyk to znawcą historii walk na Dolnym Śląsku, a w szczególności o Oleśnicę. Wiedza p. Marka opiera się głównie na dokumentach i planach, które uzyskał z archiwów rosyjskich, niemieckich i amerykańskich. Po raz pierwszy w ramach syntetycznego wykładu opowie o walkach na podstawie meldunków dowódców pododdziałów przekazywanych do sztabów oraz na podstawie map sztabowych. Warto posłuchać tego wykładu. Wcześniej tytułem wstępu można poczytać o walkach na tej stronie, opracowanych m.in. we współpracy z M. Włodarczykiem.    
21.01.17 Sprawozdanie z promocji książki Jerzego Głuszka o historii piastowskich książąt oleśnickiej z witryny Panoramy Oleśnickiej
+
 
21.01.17 Sprawozdanie z widowiska historycznego pod nazwą "Zdobycie Oels 1945" przez czerwonoarmistów z witryny mojaolesnica.pl
+
 
28.01.17

Dzisiaj mija 400 lat od śmierci księcia Karola II z Podiebradów, najznakomitszego z książąt oleśnickich. Pozostawił po sobie zamek oleśnicki i wiele pamiątek w kościele zamkowym. Z tej okazji rok 2017 został ogłoszony Rokiem Czeskim. O księciu można przeczytać na tej stronie. O Podiebradach oleśnickich napisałem książkę, której wydanie było możliwe dzięki mecenatowi księdza infułata Władysława Ozimka. W kwietniu, w ramach Roku Czeskiego, ukaże się moja książka o zamku oleśnickim, której duża część będzie poświęcona Janowi i Karolowi II z Podiebradów, budowniczych zamku. Wyda ją Biblioteka i Forum Kultury. Wszystkie te działania mają promować wspaniałą historię miasta.

   
30.01.17 Zagadkowa pieczęć wdowia związana z Wirtembergami oleśnickimi
+
 
30.03.17
Program konferencji naukowej:
Czeska historia Śląska.
Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego
(Oleśnica, Zamek, 6-8 kwietnia 2017 r.)
   
08.04.17 Po prawie 30 latach przerwy odbyła się w Oleśnicy kolejna konferencja naukowa. Wspaniała atmosfera i organizacja. Wiele nowych informacji, nawiązane kontakty z czeskimi historykami. Znacząca promocja Oleśnicy wśród polskich i czeskich naukowców. W październiku ukaże się publikacja zawierające wygłoszone referaty, wtedy będzie można uzupełnić tę stronę o informacje w nich zawarte.    
08.04. 17 Ukazała się książka mojego autorstwa Zamek Książęcy w Oleśnicy. Od czasów Piastów po współczesność. Wydana przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy. Książka liczy 309 s. i ponad 370 ilustracji, cena 50 zł. Promocja książki i jednocześnie sprzedaż odbędzie się 27 kwiernia 2017 r. w zamku oleśnickim. Za kilka dni będzie ją można kupić w muzeum lub w bibliotece na M. Reja 10. Książkę pisałem ok. 1,5 roku i dlatego rzadziej uzupełniałem tę stronę. Spis treści    
10.04.17 Uzupełniłem dużymi i nowymi ilustracjami tekst o Oleśnickich Salach Miejskich  
+
13.04.17 Dodałem fotografię burmistrza Oleśnicy M. Vogta z ok. 1851-1855  
+
14.04.17 Krzyż wotywny w Sokołowicach autorstwa Zbigniewa Podurgiela
+
 
15.04.17 Z okazji Świąt Wielkanocnych przypomnę piękny tekst staropolskiej modlitwy napisanej w XVII w. przez Georga (Jerzego) Bocka, polskiego pastora w już mocno zniemczonej Oleśnicy. Jego tłumaczenie Agendy (skąd pochodzi modlitwa) służyło zachowaniu polskości na całym Śląsku. A Agenda stała sie polskim elementarzem dla dzieci. Bock ma od dawna "własną" ulicę w Oleśnicy, ale jest zapomniany. Niedługo na kościele NMP, gdzie został pochowany, zawiśnie nowa tablica informacyjna, w której znajdzie się informacja o krzewicielu polskości w naszym mieście. Modlitwa Wielkanocna    
17.04.17 Spóźniona relacja z ponownego koncertu lutniowego Anny Marii Swobody w zamku oleśnickim  
+
18.04.17 Więcej o zegarze z wieży zamku oleśnickiego
+
 
19.04.17 Nieznana rzeźba z Posadowic
+
 
20.04.17 Książkę o fotografach oleśnickich zaktualizowano o dwie fotografie, które, być może, są jednymi z pierwszych wykonanych w atelier G. Tonndorfa w Bierutowie i w atelier M. Bergela w Oleśnicy  
+
22.04.17 Ostatecznie wyjaśniło się, że w budynku ZOZ na Lucieniu znajdował się w latach ok. 1942-1945 szpital wojskowy - tzw. Reserve Lazaret  
+
23.04.17 27 kwietnia, godz. 18.00, zamek - promocja monografii zamku oleśnickiego, Opowiem o tematach jeszcze nieznanych umieszczonych w książce i innych, całkiem nowych, których nie zdążyłem umieścić. Spis treści
+
 
29.04.17 Więcej wiadomo o rzeźbie z Posadowic. Istniała jeszcze po wojnie. O parku i rzeźbie napisał Marek Krzysztof Bińkowski  
+
01.05.17 Strzelnica na Gęsiej Górce
+
 
03.05.17 Jacek Duszyński przysłał link do swoich zdjęć z 2007 r., które pokazują malowidło sufitowe sprzed 1945 r. istniejące jeszcze w jednym z mieszkań w Oleśnicy.
+
 
04.05.17 Wobec wpływających pytań o możliwość zakupu książki Zamek Książęcy w Oleśnicy. Od czasów Piastów po współczesność informuję że dystrybucją zajmuje się Oleśnicki Dom Spotkań z Historią. Najlepiej zamawiać emailowo na adres sekretariat@bifk.info ewentualnie dzwonić 71 716 52 23. Być może kłopot będą miały osoby mieszkające za granicą, gdyż możliwy jest tylko przelew w złotówkach.
   
07.05.17 Zamieściłem wspomnienia byłego mieszkańca Oleśnicy Mieczyslawa Rudowicza (obecnie mieszkającego w Jeleniej Górze). Są one ciekawe, bo opisują m. in. życie w Oleśnicy po 1946 r. Czasy harcerstwa - tego sprzed 1950 r. i lata szkolne w Technikum Mechanicznym w naszym mieście.
+
 
08.05.17 O wystawie exlibrisów w związku z Rokiem Czeskim w Oleśnicy i Dniem Bibliotekarza i Animatora Kultury
+
 
10.05.17 Znacznie uzupełniłem zbiór monet, szczególnie dukatów, wybijanych przez książąt podiebradzkich. Większość jeszcze bardziej powiększyłem, aby znacząco uwidocznić szczegóły.  
+
12.05.17 Marek Krzysztof Bińkowski napisał o skrytce Grundmanna w kościele NMP w Oleśnicy, rozwijając tym samym naszą dotychczasową wiedzę o tych zdarzeniach.
+
 
13.05.17 Zapomniany niedźwiedź z zamku oleśnickiego
+
 
16.05.17 Uzupełniłem tekst o zegarze z wieży zamkowej o jego naprawie 10-11.05.2017 r.  
+
17.05.17 11.05.2017 r. umieściłem w Aktualizacji książki o fotografach oleśnickich bardzo rzadką fotografię z atelier Rodzeństwa Schultz. Czytelnik strony poprosił mnie, aby o niej nie pisać, gdyż wzrośnie cena. Tak zrobiłem, czytelnik kupił fotografię za niewielką sumę i będzie można ją dodać do książki, jeśli będzie jej wznowienie.  
+
18.05.17
Oleśnica ma nowy system identyfikacji wizualnej w tym nowe logo, którego autorem jest oleśniczanin Michał Ruchel. Jego prezentacja spotkała się z kilkukrotnym aplauzem zgromadzonych mieszkańców w sali BiFK. Przed chwilą wróciłem z pokazu i jeszcze jestem pod wrażeniem! Spot reklamowy Oleśnicy to także sukces, można go oglądać kilkukrotnie z przyjemnością.
   
27.05.17 W trakcie remontu szpitala oleśnickiego pojawiły się ciekawe napisy i znane stało się nazwisko architekta  
+
28.05.17 Jak się okazało, niedźwiedź z zamku oleśnickigo nie był trofeum następcy tronu Wilhelma lecz pochodził z Cieplic z pałacu Schaffgotschów. Tam teraz trzeba szukać myśliwego.  
+
31.05.17 Nowe logo i system identyfikacji Oleśnicy
+
 
31.05.17 Wystawa malarstwa Zbigniewa Podurgiela - Znaki Przedborskie
+
 
01.06.17 Profesor Uniwersytetu Opolskiego Piotr Stec prawnuk Antoniego Cieszyńskiego przysłał mi link do artykułu Zbigniewa Babika, z którego może wynikać, że Tomasz Cieszyński podczas pracy w aptece oleśnickiej mógł interesować się gwarą polskich mieszkańców okolicznych wsi. Należałoby sprawdzić ten wątek. Uwaga. Link nie zawsze się otwiera, dlatego dołączam link do tych 3 stron tekstu dotyczącego T. Cieszyńskiego [1], [2]], [3]
+
 
05.06.17 W trakcie trwania polsko-czeskiej konferencji w zamku oleśnickim burmistrz Chrudimia zaprosil mnie do wygłoszenia odczytu na temat Podiebradów oleśnickich. Do tego dojdzie 9 czerwca w Chrudimiu. W załączeniu plakat z zapowiedzią koncertu orkiestry ze Szkoły Muzycznej w Oleśnicy oraz w kolejnym dniu mojego odczytu. Niestety, względy losowe zmusiły mnie do pozostania w Oleśnicy.    
10.06.17 Kupiłem książkę o polowaniach następcy tronu i uzupełniłem odsłone poświęconą głowie słonia, skórze tygrysa
i wypchanemu niedźwiedziowi z zamku oleśnickiego
 
+
13.06.17 Zagadkowy twórca sgraffit i inskrypcji na zamówienie księcia Karola II z Podiebradów
+
 
25.06.17 Johann (Georg) Ernst - oleśnicki malarz ponownie odkrywany jako jeden z najbardziej interesujących malarzy czynnych na Śląsku w 2. połowie XVIII wieku
+
 
29.06.17 Zamek oleśnicki słynny w XVII/XVIII wieku poprzez zasobną bibliotekę, gabinet osobliwości i zbrojownię
+
 
05.07.17 Prawie całkowicie zmieniłem odsłonę poświęconą Wyższej Szkole Córek  
+
14.07.17 Znana jest wcześniejsza historia budynku fillii Banku Rzeszy w Oleśnicy  
+
16.07.17 Remigiusz Szczuraszek odnalazł ciekawą postać - architekta, a poprzednio może budowniczego (murarza) biorącego udział w odbudowie kościoła św. Jana. Przy okazji pojawiło się piękne zdjęcie budynku przy ul. Mickiewicza!
+
 
17.07.17 Nieznany obraz żony księcia wirtembersko-oleśnickiego Karola Chrystiana Erdmanna
+
 
19.07.17 Cmentarz rodu Kospoth w Brzezince
+
 
20.07.17 Jakub Chomicki, który już raz wykonał brakujący krzyżyk do Kolumny Złotych Godów (podczas remontu kolumny w 2002 r. nie został założony i zaginął), chce go ponownie wykonać nieodpłatnie. Liczy na pomoc kogoś, kto krzyżyk pozłoci i wypożyczy pdnośnik do zamontowania.  
+
22.07.17 Pałacyk Rothkirchów w Oleśnicy. Obecnie budynek Urzędu Gminy w Oleśnicy.
+
 
31.07.17 Dom nad Stawem Miejskim i jego powojenne losy
+
 
03.08.17 Julia Frątczak z grupy Tropiciele Historii zajęła się dalszymi badaniami na temat wcześniej opisanego zbiornika znajdującego sie na terenie dawnego lotniska niemieckiego w Oleśnicy  
+
04.08.17 Apel J. Chomickiego (z 20.07) przeczytał ks. infułat Władysław Ozimek i zobowiązał się pozłocić krzyżyk oraz udostępnić podnośnik do założenia. Niedługo, po 70 latach, krzyżyk wróci na swoje dawne miejsce.  
+
12.08.17 Jedno zdanie z książki podróżnika odwiedzającego zamek oleśnicki w 1795 r. spowodowało, że musiałem zmienić historię biblioteki książęcej i jednocześnie przybliżyło nieznaną wcześniej datę przeniesienia biblioteki z jednego do dwóch pomieszczeń.

Uzupełniłem historię dworca i kolei oleśnickiej o nowe, większe ilustracje i wyodrębniłem w Ciekawostkach dział poświęcony kolei.

   
20.08.17 Przed wakacjami Urząd Miasta wydał dla turystów folder promocyjny miasta liczący 18 stron. Z okazji Dni Czeskich wydano też wersję czeską. Niedawno z okazji Dni Europy wydano wersję w j. niemieckim i w j. angielskim. Zwiększa to znacznie dostęp turystów z Europy do informacji o naszym mieście (okładki każdej wersji ). Więcej o logo zamieszczonym na tych folderach
+
 
21.08.17 Jakub Chomicki nie przyznawał się, że także zajmuje się malarstwem. Jego prace,   Jak powstaje obraz
+
 
22.08.17 W piątek ma odbyć się sesja Rady Miasta poświęcona m.in. drzewom - Pomnikom Przyrody. Drzew tych zidentyfikowano w Oleśnicy 31. Przyjętych zostanie tylko pięć. Tematy dotyczące drzew - Pomników Przyrody zgrupowałem i umieściłem w Ciekawostkach.    
24.08.17 Fabryka Mebli Grollmusa
+
 
26.08.17 W trakcie wichury przewrócił się Konrad II  
+
30.08.17 Kolejny Grollmus - tym razem wytwórca szczotek w Bierutowie  
+
31.08.17 Ciekawy folder promocyjny wydany na Dni Oleśnicy w 1964 r.
+
 
03.09.17 Ponownie odsłonięto pomnik II Armii Wojska Polskiego w Boguszycach  
+
10.09.17 Opis szpitala uzupełniono o nieznane wcześniej zdjęcie  
+
11.09.17 Uzupełniłem informację o ks. dr Romanie Reisse proboszczu kościoła Św. Trójcy, który doprowadził do jego rozbudowy. Jak się okazało był proboszczem tylko do 1941 r. a nie do 1945 r.jak sądzono. Spędził wojnę w kościele św. Henryka we Wrocławiu. Już po wojnie został pomyłkowo zastrzelony przez polski patrol. Jego grób istnieje na cmentarzy przy ul. Bardzkiej. Zdjęcie grobu jeszcze nie istnieje w grobnecie. Ks. Reisse zasługuje na upamiętnienie.  
+
13.09.17 Na Kolumnie Złotych Godów po 70 latach ponownie umieszczono zaginiony krzyżyk  
+
15.09.17 Jeszcze w tym roku nastąpi odnowienie rzeźby Jana Podiebrada
+
 
18.09.17 Nowe foldery promocyjne Oleśnicy
+
 
19.09.17 23 września odbędzie się Koncert przenoszący słuchaczy do Oleśnicy XIX wieku
+
 
21.09.17 Gdzie w Oleśnicy zrobiono zdjęcie ozdrowieńcom z lazaretu
+
 
26.09.17 Po raz kolejny uzupełniłem ilustracje dotyczące Kasyna Jegrów  
+
27.09.17 Znany malarz Joseph Langer wykonuje prace w kościele Św. Trójcy i projekt dla kościoła św. Jana w Oleśnicy
+
 
29.09.17 Rzeźba księcia Jana z Podiebradów trafiła do renowacji
+
 
04.10.17 6 października 2017 r. mija XXV rocznica śmierci Stanisława Kokota, wielce zasłużonego dla Oleśnicy i harcerstwa oleśnickiego (Klepsydry z 1992 r.). Widocznym, ale zapomnianym, znakiem jego zaangażowania jest sklejona figura Nike (Viktorii), która obecnie stoi w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Dzięki temu mogła powstać kopia zwieńczająca pomnik przed Ratuszem. O zasługach S. Kokota dla Oleśnicy napisałem w dziale Zasłużeni dla Oleśnicy
+
 
07.10.17 Odczytane epitafium Anny Doroty Mecklenburger z bazyliki mniejszej w Oleśnicy
+
 
09.10.17 Bogusław Szybkowski, współautor książki o fotografach oleśnickich odkrywa fototografa światowej klasy w Opolu, w mieście, w którym mieszka
+
 
12.10.17 Pokazałem stan zamku w 1965 r. Kilka z tych zdjęć umieściłem w mojej książce o zamku
+
 
15.10.17 Stanisław Humiński - nietuzinkowy oleśniczanin. Warto zachować o nim wspomnienie
+
 
18.10.17 Posąg księcia Jana z Podiebradów wrócił do zamku, gdzie będzie jeszcze przez kilka dni czyszczony i zapewne będą przy nim wykonywane prace kamieniarskie. O dalszych pracach będę powiadamiał czytelników
+
 
20.10.17 Zakończyła się wystawa twórców oleśnickich zajmujących się m.in. malarstwem, grafiką, rysunkiem i fotografią. Niektóre pokazane prace zasługują na ciagłą promocję i dlatego wystawę przeniosłem na stronę.
+
 
25.10.17 Czy posągowi księcia Jana Podiebrada brakuje także haka do podtrzymywania kopii?
+
 
26.10.17 Dodatkowe informacje o pracach przy płaskorzeźbach herbowych
+
 
29.10.17 Szukam miecza paradnego książąt ziębicko-oleśnickich przechowywanego w zamku oleśnickim w latach 1597-1884 r.
+
 
03.11.17 W trakcie remontu dachu na skrzydle zachodnim zamku oleśnickiego dyr. CKiW OHP P. A. Wróbel podjął decyzję o renowacji masztu i wykonania nowego włazu umożliwiającego podniesienie flagi nad zamkiem. Dlatego po raz pierwszy od ok. 1930 r. na zamku oleśnickkim podniesiono flagę na tym maszcie. [1], [2]. Dyr. P. A. Wróbel planuje wykonanie flagi zamkowej większego formatu, która będzie stale powiewać nad zamkiem. Duża flaga będzie widocznym i ciekawym elementem promocji zamku i Oleśnicy.    
07.11.17 Defilada z okazji pierwszej rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN 22.07.1945 r. i inne zdarzenia z lat 1945-1946.
+
 
08.11.17 Umieszczono większe zdjęcia pucharu Królów Kurkowych i uzupełniono tekst, znany już jest jeden z fundatorów  
+
13.11.17 Pierwszy ślad biblioteki zamkowej z czasów Hohenzollernów
+
 
17.11.17 Jak dzwon z Bierutowa znalazł się w 1949 r. w Schweinfurcie w Niemczech
+
 
19.11.17 Promocja książki dr Agnieszki Drożdżewskiej w Oleśnicy
+
 
28.11.17 Zacząłem uzupełniać informacje o rodzie Bielschowsky, dzieki nawiązaniu kontaktu c Cirylem Blancy-Bielschowsky. Uzyskałem m.in. zdjęcia macew z oleśnickiego kirkutu.  
+
29.11.17 Witod Głębowicz zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego zainteresował się losem miecza Podiebradów. Nie sądzi, aby znajdował się w Polsce. Ale uważą, że " Obiekt takiej klasy na pewno nie przepadł. gdzieś musi istnieć". Zapewne zapytania trafią do innych krajów. Sam przeglądam zawartość muzeów w internecie - podobnego miecza dwuręcznego jeszcze nie widziałem. Jest to więc zabytek na miarę światową.
+
 
10.12.17 Dodano kolejne zdjęcia pochodzące z pierwszego(?) polskiego oleśnickiego zakładu fotograficznego Włodzimierza Tomickiego  
+
12.12.17 Początki koła łowieckiego w Oleśnicy
+
 
29.12.17 Historia Seminarium Nauczycielskiego w Oleśnicy (1875-1925)

+
 

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI